Houtzager Advies

Ontwerp, projectbegeleiding, realisatie

SCROLL

Visie

Houtzager Advies begeleidt u in het proces van idee naar plan.

Het bedrijf heeft voor diverse projecten een haalbaarheidsstudie opgesteld. Het resultaat van deze studie geeft de initiatiefnemer een beter beeld van de financiele mogelijkheden en de openvolgende stappen in het proces naar planvorming. Houtzager Advies inventariseert de mogelijkheden voor Europese of regionale subsidie en begeleidt de initiatiefnemer bij aanvragen in het kader van LEADER, POP of GDU.

Daarnaast maakt Houtzager Advies een planning van de activiteiten. In een MS Projects planning wordt duidelijk gemaakt welke looptijd er met diverse vergunningen en/of bestemmingsplanprocedures is gemoeid. Het resultaat van deze studie wordt in een rapportage vastgelegd.

Projecten

Houtzager Advies heeft voor netbeheerder TENNET diverse vergunningenprocedures voorbereid.


- Bekijk project
Tennet

Voor diverse stichtingen en gemeenten realiseert Houtzager Advies de voorbereiding en realisatie van wandel- en fietspaden.


- Bekijk projecten
Wandel- fietspaden

Voor een waterschap heeft Houtzager Advies een aantal projectleiders ondersteund in de realisatie infrastructurele voorzieningen op diverse rioolwater zuiveringsinstallaties.


- Bekijk project
Waterschap Brabantse Delta

Houtzager Advies het ontwerp gemaakt en de bestemmingsplanprocedure begeleid.
Ook is de ruimtelijke onderbouwing en de plankaart volgens IMRO-normen door Houtzager Advies opgesteld.


- Bekijk project
Golfbaan Noordeloos

Contact

Houtzager Advies is bereikbaar via het telefoonnummer :
06 48 36 00 69

Kantoor:
Houttuinlaan 4
Postadres:
Reiger 12
3481 TR Harmelen